AstroKartografi

Big Image

Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan. De lodräta linjerna med en planetsymbol som syns på kartan markerar speciellt starka "manifestationsplatser" i världen för planeternas olika influenser. Dessa angivna platser står i nära förbindelse med våra mål och syften i livet. Här kan man uppleva en känsla av att vara i kontakt med sin rätta "inramning". Detta är platser som skapar en stark känsla av tillhörighet och som på olika sätt infriar vår ideella målsättning i livet. Det finns två olika slag av lodräta linjer, heldragna och streckade. De heldragna linjerna markerar platser som står i förbindelse med den högsta punkten i horoskopet, nämligen tionde huset, även kallad MC.

MC symboliserar den yttre, offentliga sidan av vad du manifesterar i ditt liv, t ex din yrkeskarriär och allt som på något sätt är förbundet med din livsuppgift. De streckade lodräta linjerna markerar platser som tangerar det fjärde huset i horoskopet, även kallad IC. Dessa visar den mer privata, personliga sidan av hur du väljer att manifestera din tillvaro. Här handlar det om platser som på olika sätt knyter an till din känsla av hemvist. Dessa platser kan ha en särskild betydelse för hur du väljer att etablera dina mest grundläggande, personliga omständigheter i livet. Detta berör först och främst ditt privatliv och dina familjeangelägenheter.

De vågräta, böljande linjerna med en planetsymbol som löper horisontellt över världskartan markerar starka upplevelse- och mötesplatser i världen, med symbolisk anknytning till en viss planets symbolvärden. Dessa linjer utgår från horisonten i ditt horoskop, vilken står i förbindelse med relationer, möten och upplevelser. Dessa platser erbjuder således en särskild betoning på starka upplevelser och möten av olika slag som är speciellt färgade av den planetens kvalitet som korsar den lokala horisonten vid denna plats. Undersök vad planeten står för i den astrologiska symbolförklaring som medföljer. Föreställ dig sedan hur den sidan av dig själv som planeten associerar till förstärks i sitt uttryck just på den plats i världen där planeten befinner sig.

Olika Horoskopvarianter du kan beställa av mig:

ImageFödelsehoroskop
Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet...... Läs mer

ImageFramtidshoroskop
Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden".... Läs mer

ImageRelationshoroskop
Astrologi och Relationer. Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi".....
Läs mer

ImageMånens noder
Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter. Föreställ dig att vi människor lever många liv.... Läs mer

ImageAstrokartografi
Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan.... Läs mer

>