Relationshoroskop

Big Image

Astrologi och Relationer

Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi". Ingenting annat öppnar samma möjligheter att lära känna sig själv.

Att relatera är att spegla sig själv i någon annan människa för att därigenom komma närmare sig själv. Allt som på något sätt berör oss i en annan människas sätt att vara speglar en sida hos oss själva. Vi kan helt enkelt inte beröras av något som inte redan finns inom oss själva. En relation uppstår i det ögonblick vi ser eller upplever - medvetet eller omedvetet - någonting hos en annan person som väcker en förhoppning inom oss om att få hjälp, tröst, bekräftelse, kärlek, eller någonting annat som kan befria oss ur vår känsla av separation.

Vi attraherar hela tiden exakt vad vi bäst behöver under en viss tid i livet, där ett visst skede i vår totala utveckling är aktiverat eftersom vi just då har uppnått det slag av mognad som är nödvändig för att vi skall kunna förstå budskapet i det vi drar till oss. I det här sammanhanget är det även intressant att jämföra vilka transiter (dagsplaneter) som passerar genom vårt liv under motsvarade tidsperiod. Detta fungerar ungefär som en naturlag att när studenten är redo så finns läraren där. Detta påstående är lika sant i omvänd betydelse, att när läraren är redo finns eleven, eller åhörarna där. Vi fungerar således växelvis både som lärare och elever åt varandra.

Alla möten med människor här och nu framkallar minnen och stämningar ur vårt förflutna. Och det är just dessa ännu oavslutade kapitel i vår personliga historia som ställer sig i vägen för ett totalt möte med en människa här och nu. Samtidigt tjänar relationen just detta syfte att hjälpa oss att bryta igenom blockeringar och trauman från vårt förflutna för att därigenom kunna komma närmare vårt verkliga själv och då följaktligen även komma närmare varandra.

Att försonas med smärtsamma händelser i vårt förflutna, antingen de är av karmisk natur eller ej, föregås alltid av en slags graviditetsperiod under vilken vi samlar livserfarenheter och information. Ibland kan den här förberedande processen pågå i många år av vårt liv, under vilka vi genomlever en serie av mer eller mindre likartade händelser, eller en räcka av relationer med olika partners som på något sätt påminner starkt om varandra. Ungefär som om ett och samma grundkomplex spelades upp i vårt liv i en mängd olika variationer, alla med samma inlindade budskap. Och när vi så till sist kommer till full insikt om vad som döljer sig bakom dessa skenbara repetitioner av vårt livsöde, är det som om scenen i vårt liv plötsligt förändrades som genom ett trollslag.

Vanligen sker den här utvecklingen successivt på så sätt att det ena motståndet, eller traumat avlöser det andra. Vi kanske löser någon sida av våra relationsproblem men upptäcker samtidigt att detta inte leder till någon nämnvärd förbättring av relationen som helhet. Orsaken till detta är att vi inte kan relatera fullt ut till någon annan så länge vi inte har uppenbarat hela sanningen om oss själva, inför oss själva. Det är således omöjligt att nå längre in i någon annan än vad vi lyckas tränga in i oss själva. En annan människa kan inte "se" åt oss, men en annan människa kan hjälpa oss att öppna upp vårt eget inre så att vi till sist "ser" oss själva. Eftersom vi ständigt tvingas konfrontera de sidor av oss själva som vi speglar i varandra får vi en ovärderlig hjälp i att bli vägledda och vägleda varandra fram till de insikter vi behöver för att försonas med oss själva och integreras som individer.

Fortsätt till beställningssidan!

Olika Horoskopvarianter du kan beställa av mig:

ImageFödelsehoroskop
Lite förenklat kan man säga att ditt horoskop kan liknas vid en ögonblicksbild av solsystemet...... Läs mer

ImageFramtidshoroskop
Transiter kallas den metod man använder inom astrologin för att "se in i framtiden".... Läs mer

ImageRelationshoroskop
Astrologi och Relationer. Relationer är utan jämförelse världens bästa "terapi".....
Läs mer

ImageMånens noder
Månens Noder – ett själsligt drama i tolv akter. Föreställ dig att vi människor lever många liv.... Läs mer

ImageAstrokartografi
Astro Kartografi är en teknik där man applicerar födelsehoroskopet på världskartan.... Läs mer

>